Werkgroep Ecologisch Waterbeheer

Doelstelling

De themagroep KRW van de WEW was tussen 2004 en 2013 actief en had zich bij oprichting de volgende taken gesteld:
  • landelijk uitgebrachte documenten over de KRW-ontwikkelingen becommentariëren.
  • actuele KRW-onderwerpen bediscussiëren om daarover een "WEW-mening" te formuleren en deze bijvoorbeeld als Themanummer uit te brengen
  • als "doorgeefluik" dienen voor informatie van landelijke/internationale KRW-informatie naar de regio en vise versa.
Als aanpak was gekozen:
  • discussiemiddagen met de themagroep over actuele onderwerpen
  • dagsymposia ism andere organisaties zoals bijvoorbeeld STOWA en NECOV
  • ad hoc e-mail consultatie van themagroepleden over landelijke rapportages

Archief

Ambities voor het tweede Kaderrichtlijn Water stroomgebiedbeheerplan (16 mei 2013)
Deze bijeenkomst werd gehouden voorafgaand aan de ALV.
Aansluitend werd een vaarexcursie gehouden op de Kagerplassen. Een uitgebreide uitnodiging en de stukken voor de huishoudelijke vergadering zijn gepubliceerd in de laatste nieuwsbrief.
Nieuwe leden- / KRW-dagen (16 en 17 maart 2011)
Woensdagmiddag 16 maart was bedoeld als introductie voor jonge/nieuwe leden van de WEW. Deze middag-bijeenkomst richtte zich op een introductie in de KRW: achtergrond, terminologie, systematiek en concrete invulling door waterschappen. We benaderden de KRW deze dag vanuit een ecologisch gezichtspunt.
Na het diner gaven we rond het haardvuur een informele introductie over de WEW en hoorden we van de nieuwe leden wat ze van de WEW vinden/verwachten. Ook de STOWA presenteerde zich kort. Deze dag was bedoeld als springplank naar de volgende dag. Donderdag 17 maart stond de gehele dag in het teken van de evaluatie van de KRW en haar maatlatten. Deze dag was gericht op een breder ecologische publiek met enige voorkennis van de KRW. De afgelopen 10 jaar stonden in het teken van de KRW. Er zijn landelijk maatlatten opgesteld. Op basis van deze maatlatten zijn doelen afgeleid en maatregelen opgesteld. Deze maatregelen zijn opgenomen in de SGBP's. Hoe kijken we terug op deze 10 jaar en wat kunnen we hiervan leren voor de komende 10 jaar? We gingen in op drie samenhangende aspecten: maatlatten, doelafleiding en maatregelen. De centrale vraag was: hoe zijn we tot maatregelen gekomen en hoe staat dit in relatie tot het ecologisch functioneren van watersystemen. Leiden de maatregelen tot een verbetering van de ecologische kwaliteit? Wat is er nodig om de komende 10 jaar een goede invulling te geven aan de KRW?
De KRW op weg naar 2015, een terugblik op de toekomst (21 april 2009)
In deze bijeenkomst, voorafgaand aan de ALV een bijeenkomst, hebben Maarten Ouboter van Waternet, Marga Limbeek van Waterschap Rijn en IJssel en Gerben van Geest van Deltares in vogelvlucht hun verworven kennis, ervaringen en instrumenten de revu laten passeren. Vragen die aan de orde kwamen waren: Wat was goed en waarover waren we minder tevreden? Welke rol heeft de ecoloog gespeeld? Wat zijn de voornaamste kennisvragen en op welke wijze zou je die kunnen invullen? Hebben de instrumenten (maatlatten, verkenner) geholpen bij het vaststellen van de doelen? In een discussie hebben we gepraat over de Top-3 van kennisvragen, waarmee we nu al anticiperen op de volgende ronde stroomgebiedbeheerplannen
Praktijk van KRW en VHR in rijkswateren (6 maart 2006)

Discussiemiddag met de sprekers Eddy Lammens (RIZA) en Martine Graafland (RIKZ)

Hoe scoren onze wateren op de Kaderrichtlijn Water-maatlatten ? (21 april 2005)
In samenwerking met: necov - Werkgroep Water- en Oeverplanten en Stowa.
Kaderrichtlijn WaterKaderrichtlijn Water