Werkgroep Ecologisch Waterbeheer
 1. Biologische Waterbeoordeling. Methoden voor het beoordelen van Nederland oppervlaktewater op biologische grondslag. L. de Lange & M.A. de Ruiter, eindredactie, 1977. Werkgroep Biologische Waterbeoordeling. Instituut voor Milieuhygiene en Gezondheidstechniek TNO.
 2. Biologische waterbeoordeling: instrument voor waterbeheer? P.F.M. Verdonschot & L.W.G. Higler (redactie). 1987. Werkgroep Biologische Waterbeoordeling; Rijksinstituut voor Natuurbeheer, Leersum.
 3. Biologische Waterbeoordeling. Een theoretische beschouwing. Pieter Schroevers, 1991. Een uitgave van de Werkgroep Ecologisch Waterbeheer. WEW-03. prijs fl 15,--
 4. De maakbaarheid van de Natuur. Verslag van een discussiemiddag van de Werkgroep Ecologisch Waterbeheer, Subgroep Standaardisatie. Onder redactie van E.T.H.M. Peeters, P.T.J.C. van Rooy, H.A.M. Ketelaars & M. Fellinger, 1994. Speciale uitgave Nieuwsbrief 20, Werkgroep Ecologisch Waterbeheer. WEW-04. prijs fl 10,--
 5. Levensgemeenschappen van brakke wateren, aanzet tot een beschrijving en bescherming. Werkgroep Ecologisch Waterbeheer, werkgroep Brakke wateren. December 1995. WEW-05. prijs fl 10,-
 6. Beken stromen. Leidraad voor ecologisch beekherstel. Verdonschot P. et al, 1995. WEW-06; STOWA 95-03, Utrecht.
 7. Leidraad voor ecologisch beekherstel in discussie. Discussieverslag naar aanleiding van het concept: "Beken stromen". Onder redactie van Onneke Driessen en Piet Verdonschot, 1995. WEW-07. prijs fl 10,--
 8. Lijst van de Nederlandse Chironomidae. Alexander Klink en Henk Moller Pillot, maart 1996. WEW-08. prijs fl 5,--
 9. Habitat evaluatie procedure: een bruikbaar instrument voor het (regionaal) waterbeheer. Verslag van een discussiemiddag (1 november 1995) van de Werkgroep Ecologisch Waterbeheer. Onder redactie van: M. Fellinger, J. Friedrich, E.T.H.M. Peeters, oktober 1996. WEW-09
 10. De aquatische levende rupsen van Nederland, proeftabel en autecologie. H. Vallenduuk, H. Cuppen en G. van der Velde. WEW-10.
 11. Inlaat van systeemvreemd water. Verslag van discussiemiddagen. Onder redactie van Jan Hylkema en Ria Hunink, september 1997. WEW-011.
 12. Evaluatie en verder ontwikkeling van ecologische beoordelingssystemen. Verslag van een STOWA workshop 3 april 1997 Onder redactie van R. Maasdam en S. Klapwijk, november 1997. WEW-12
 13. Natte natuur tussen wal en schip?!. Verslag van een workshop van de Werkgroep Ecologische Waterbeheer, subgroep standaardisatie. Onder redactie van J.C Friedrich, A. Fortuin en M. Fellinger, november 1997. WEW-13.
 14. Aquatisch-ecologische instrumenten voor de toekomst. Verslag van een workshop van de Werkgroep Ecologisch Waterbeheer subgroep Ecologische Instrumenten in samenwerking met IKC-N en STOWA, Onder redactie van Piet F.M.Verdonschot en Stefanie N. Janssen, juli 1998. WEW-14.
 15. Gebiedsgerichte differentiatie van normstelling. Verslag van een workshop van de Werkgroep Ecologisch Waterbeheer, Onder redactie van Erik van Dijk, juli 1999. WEW-15.
 16. Naar standaardisatie van visstandsmonitoring en -beoordeling. Verslag van een workshop van de WEW-subgroep Sloten op 2 december 1998. Redactie: Stefan Semmekrot, december 1999. WEW-16.
 17. Handleiding bemonsteringsapparatuur aquatische macro-invertebraten. Werkgroep standaardisatie macro-invertebraten methoden & analysen. December 1999. WEW-17.
 18. Handleiding uitzoeken en determineren aquatische macro-invertebraten. Werkgroep standaardisatie macro-invertebraten methoden & analysen. Juni 2001. WEW-18.
 19. Zeldzaamheid van de macrofauna in de Nederlandse binnenwateren. Redactie: R. Nijboer en P. Verdonschot. Juli 2001. WEW-19.
 20. Ecologisch waterbeheer in de toekomst met een blik uit het verleden. Redactie: Edwin THM Peeters. WEW-20.
 21. Geannoteerde standaardlijst van determinatieliteratuur voor Nederlandse aquatische macro-invertebraten. Werkgroep Standaardisatie Macro-invertebraten Methoden en Analyse (WSMMA). Redactie: Barend van Maanen en Ton van Haaren. Concept april 2007. WEW-21.
 22. WAT ER IS, als er WATER IS. Uitgave ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan van de WEW. Redactie: Peter Heuts, Lowie van Liere, Bas van der Wal, Bert-Jan van Weeren. WEW-22. Tevens Stowa publicatie 2007-10. Juni 2007.
 23. Milieu- en habitatpreferenties van Nederlandse zoetwatermacrofauna. Met spreadsheet-bijlage voor de soortenlijst met indicatorwaarden. Auteurs: W.C.E.P. Verberk, P.F.M. Verdonschot, T. van Haaren, B. van Maanen. Redactie: Rebi C. Nijboer. Mei 2012. Subgroep Autoecologie, WEW-23.
 24. Aquatische ecologie in Nederland. Functioneren en beheren van zoete en brakke aquatische ecosystemen. Auteur: Henk Hoogenboom. Redactionele commissie: Theo Claassen, Gerhard Duursema, Jouke Heringa, Marcel Klinge, Lowie van Liere, Maarten Ouboter, Annet Pouw, Henk Tamerus, Bas van der Wal en Maarten Zonderwijk. WEW-24. STOWA-nummer 2014-25.KNNV-Uitgeverij.