Werkgroep Ecologisch Waterbeheer

Mededelingen van en/of aan leden van de WEW

sinds  soort  mededeling
5-5Bijeenkomst  CoP Ecologische Data-Analyse (EDA) op 2 juni 2022  
5-4Themadag  15 juni themadag Biodiversiteit in het water, waarom is het belangrijk en hoe krijg je het terug?  
3-4Cursus  Naar een Klimaatrobuust Watersysteem op de Hoge Zandgronden  

 
Aanbieden van mededelingen op deze pagina

Wilt u ook iets kenbaar maken aan de leden (op deze pagina of in de agenda, met een attenderingbericht naar alle leden), stuur dan een verzoek daartoe per e-mail: secretaris@wew.nu. Zie ook de regels hieromtrend.