Werkgroep Ecologisch Waterbeheer

Algemeen

Voor adreswijzingingen, mededelingen voor mailing aan leden etc.:
e-mail: secretaris@wew.nu
Voor alle bestuursleden tegelijk:
e-mail: bestuur@wew.nu

Bestuur

Voorzitter

Reinder Torenbeek
Torenbeek Consultant
email: reinder@torenbeek.net

Secretaris

Christa Groshart
Ministerie I&W DGWB
email: secretaris@wew.nu

Penningmeester

Ronald Bijkerk
Bureau Waardenburg
email: r.bijkerk@buwa.nl

Lid

Harry Boonstra
Wetterskip Fryslan
email: HBoonstra1@wetterskipfryslan.nl

Peter van Puijenbroek
PBL
email: peter.vanpuijenbroek@gmail.com

Ralf Verdonschot
Wageningen Environmental Research
email: Ralf.verdonschot@wur.nl

Overige

Website beheerder

Roelf Pot
Roelf Pot onderzoek- en adviesbureau
email: webmaster@wew.nu