Werkgroep Ecologisch Waterbeheer
wew_hd_noaa (60K)  

De Werkgroep Ecologisch Waterbeheer is opgericht in 1967 en heette tot 1991 de Werkgroep Biologische Waterbeoordeling (WBW).

Doel en werkwijze

De Werkgroep Ecologisch Waterbeheer (WEW) is een vereniging die als doel heeft discussies over ecologisch waterbeheer te bevorderen en de kennis over ecologisch waterbeheer in zo ruim mogelijke zin te verbreden.
We organiseren daartoe bijeenkomsten waar diverse aspecten gerelateerd aan ecologisch waterbeheer bediscussieerd worden. We willen op die manier een bijdrage leveren aan opinievorming, advisering, het signaleren van hiaten in de kennis en het stimuleren van onderzoek op het gebied van ecologisch waterbeheer. Daarnaast geven we publicaties over diverse onderwerpen uit.

Leden en donateurs

Onze leden zijn meestal professioneel werkzaam in het waterbeheer, bijvoorbeeld bij een waterbeheerder, een ingenieursbureau of een opleidings- of kennisinstituut. In WEW-verband opereren deze professionals echter op persoonlijke titel en dus onafhankelijk van hun werkgever. Ook toekomstige professionals - studenten - kunnen lid worden van de WEW.
Onze activiteiten financieren we uit vrijwillige donaties van werkgevers van de leden.

Lid worden?

Het lidmaatschap van de WEW is gratis. Geïnteresseerden kunnen zich per e-mail opgeven bij de secretaris.