Werkgroep Ecologisch Waterbeheer

Voor de financiering van haar activiteiten vraagt de WEW haar leden jaarlijks een beroep te doen op de vrijgevigheid van hun werkgever. Hiervoor stuurt zij haar leden een verzoek om een donatie en een factuur. Dankzij deze donaties is het lidmaatschap gratis en krijgen de leden alle WEW-publicaties, inclusief de Nieuwsbrief, kosteloos toegezonden.

Als tegenprestatie biedt de WEW haar donateurs de gelegenheid om op deze pagina een link naar haar internetsite te laten plaatsen. Aanmelden bij de webmaster of de secretaris.

Donateur

2015

  2016

  2017

  2018

Aqualysis+
Aquon++++
AqWa - ecologisch advies++
ATKB+
Brachion-idee+++
Bureau Waardenburg++
Euglena++
Eurofins Omegam+
HaskoningDHV++
Herman van Dam Adviseur Water en Natuur++++
Het Waterlaboratorium NV+
Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden+
Hoogheemraadschap van Rijnland++++
Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard+++
ISYTEC BV++
Koeman en Bijkerk BV++
KWR Watercycle Research Institute++
RAVON+
Rijkswaterstaat++++
Roelf Pot onderzoek- en adviesbureau+++
RPS Advies en Ingenieurs+
Sportvisserij Nederland+++
Stichting Wateropleidingen++
Stowa+++
Torenbeek consultant++
Unie van Waterschappen++
Wageningen Universiteit, aquatische ecologie+
Waternet+
Waterschap Aa en Maas+++
Waterschap Brabantse Delta++
Waterschap De Dommel+
Waterschap Drents Overijsselse Delta+
Waterschap Hollandse Delta++++
Waterschap Hunze & Aa´s++++
Waterschap Limburg++
Waterschap Noorderzijlvest+
Waterschap Reest en Wieden+
Waterschap Rijn en IJssel+
Waterschap Rivierenland++
Waterschap Roer en Overmaas++
Waterschap Vallei en Veluwe++++
Wetterskip Fryslân++++

Aantal

27

  24

  19

  22