Werkgroep Ecologisch Waterbeheer

Doelstelling

De leden van de themagroep Sloten richten zich op de beheersaspecten van lokale en regionale watersystemen: sloten, plassen en kanalen. De themagroep zet zich in om de kwaliteiten van het waterrijke landschap in al haar veschijningsvormen te herstellen, te ontwikkelen en te behouden. Om dit te bereiken organiseert de themagroep discussiebijeenkomsten. Uiteenlopende onderwerpen worden aan de orde gesteld: het beleid van de waterbeheerders, de inrichting en het beheer van sloten, kanalen en plassen, de toepassing van verschillende waterbeheerssystemen, de waterkwaliteit en de rol van natuurbeheerders, recreatieve en beroepsmatige water- en landgebruikers.

Product

In de jaren 2007-2014 werd onderstening gegeven aan het WUR-Project Plons
Ook de publicatie WEW-16 komt voort uit deze groep.  

Archief

In de beginjaren van de WBW/WEW was de themagroep erg actief met het organiseren van discussiedagen. Van deze dagen zijn geen digitale documenten bewaard gebleven, maar de verslagen ervan zijn veelal in de nieuwsbrieven geplubliceerd.

slotensloten