Werkgroep Ecologisch Waterbeheer

De themagroep Realisatie heeft vestaan van 7 april 2004 tot 16 mei 2013. De themagroep hield zich bezig met de realisatie van natuurherstelprojecten in de praktijk.

Doelstelling

Het doel van de themagroep Realisatie is om te leren van elkaars kennis en ervaring over natuurontwikkelings- en -herstelprojecten. Het gaat daarbij zowel om de technische aspecten en het resultaat voor de natuur, als om de organisatorische en financiële aspecten. We richten ons op alle watertypen die Nederland rijk is.

Werkwijze
De uitwisseling van kennis en ervaring willen we realiseren door projecten in het veld te bezoeken en daarover te discussiëren. Het kunnen projecten zijn die onlangs of lang geleden zijn uitgevoerd, of nu in voorbereiding of uitvoering zijn.
De themagroep bestaat uit twee contactpersonen die de excursies coördineren. Per keer worden de excursies zoveel mogelijk georganiseerd door de personen die rechtstreeks bij het betreffende project betrokken zijn. De excursies zijn toegankelijk voor alle leden van de WEW. Alle leden krijgen voor iedere excursie een uitnodiging per mail. Het is daarom niet mogelijk apart lid te worden van de themagroep.

Archief

Overzicht van de gehouden excursies:
Studiedag en excursie Hierdense beek.
13 september 2012; Harderwijk
Veld-experiment KRW-innovatieproject Droogval
14 september 2011; Wolvega en Rottige Meente
Proefvijvers en laboratorium-experimenten KRW-innovatieproject Droogval
28 juni 2011; Nijmegen
Natuurontwikkeling op de overgang tussen zoet en zout
24 september 2009; Kustzone noordoost Groningen
Pilot Waterberging-Natuur
24 oktober 2008; Beerze
Herstelmaatregelenen
14 september 2006; De Leijen
Het Rundedal en het Bargerveen
18 mei 2006; Het Bargerveen
Inleidingen op excursie Naardermeer
14 april 2005; Naardermeer
Projecten bij de Snoeyingsbeek, Puntbeek en Sterrenwacht (Dinkel)
6 oktober 2004; WS Regge en Dinkel
Beekherstel rondom Breda
3 juni 2004; WS Brabantse delta