Werkgroep Ecologisch Waterbeheer

Doelstelling

De werkgroep Exoten probeert actief informatie te verzamelen ten aanzien van identificatie, autecologie, probleemsignalering, alarmering en bestrijding.
De groep wisselt informatie uit via internet. Elk najaar wordt een themadag georganiseerd met voordrachten en elke zomer wordt een workshop georganiseerd rond een bepaalde groep exoten.

Product

De themagroep exoten heeft een eigen website: www.werkgroepexoten.nl

 
zonnebaars, een plaag in zwakgebufferde vennenzonnebaars, een plaag in zwakgebufferde vennen