Werkgroep Ecologisch Waterbeheer

Doelstelling

De themagroep Ecologie en Ethiek exploreert de ethische aspecten van ecologisch handelen. Uitgangspunt is een praktische situatie waarbij voor en tegen wordt geëvalueerd vanuit beide gezichtspunten. De themagroep vergadert ad hoc, dat wil zeggen dat er per onderwerp één of meer vergaderingen aan gewijd worden. In een onder de WEW leden gehouden enquête kwamen een aantal te bespreken onderwerpen naar voren waaronder herintroducties, biomanipulatie en exoten.

Archief

Bijeenkomsten
 • Muskusrattenbestrijding; over veiligheid, schade, kosten, baten en dierenwelzijn (6 maart 2007)
 • Tweede studiedag muskusratten (24 april 2008)
 • De herintroductie van de otter in Nederland (9 april 2003)
 • Tweede bijeenkomst otter (23 juni 2005)
Acties
 • De herintroductie van de otter in Nederland met Argusogen bekeken
 • Otter spotten
 • Herintroductie van de otter in het Groene Hart
 • Herintroductie van de otter in het Rivierengebied
 • Otters 10 jaar in Nederland
 • Verkeersdoden otters - Rapporten spreken elkaar tegen
 • Otter wederwaardigheden (april 2013)
 • De otter terug in het Groene Hart (februari 2014)
 • Het antwoord van de minister, een paar opmerkingen (december 2014)

Einde of doorstart van de themagroep?

Per december 2014 zijn Bram en Lowie gestopt met de themagroep Ecologie en Ethiek. De redenen daarvoor zijn drukke werkzaamheden en een tweede poging om met pensioen te gaan. Het bestuur zoekt naar opvolgers. Bram en Lowie willen diegenen, die meededen aan de bijeenkomsten over otters en muskusratten hartelijk danken voor hun belangstelling en meewerking.