Werkgroep Ecologisch Waterbeheer

Doelstelling

Deze themagroep wil bijdragen aan een betere ontsluiting van biologische data in het Nederlands waterbeheer.
Al zo'n 15 jaar geleden is daarvoor de Limnodata Neerlandica in het leven geroepen, maar daar zijn wat problemen mee en het wordt nu zelfs in haar voortbestaan bedreigd zonder dat er al een alternatief is.
De themagroep heeft zich tot doel gesteld de problemen te helpen oplossen, te helpen de uitwisseling van gegevens te verbeteren en de ontsluiting via internet te bevorderen.
De themagroep wil zijn doel bereiken door de kennis en ervaring die er is bij de leden van de WEW te bundelen en voorstellen te doen voor verbeterde standaarden en protocollen. De themagroep onderzoek te de mogelijkheid om de website van WEW te gebruiken om de voorstellen te onderzoeken maar verwacht dat op den duur andere partijen het systeem gaan bouwen en onderhouden.

Product

Het werk is niet van de grond gekomen, er is geen product.

Archief

geen