Werkgroep Ecologisch Waterbeheer

Doelstelling

Deze themagroep wil de biologische waterbeoordeling weer de plaats geven in het Nederlands waterbeheer die hij verdient. Met de komst van de maatlatten voor de Kaderrichtlijn Water wordt de ecologische kwaliteit nog wel beoordeeld, maar het resultaat is slechts een getal. Uit dit getal is niet meer af te leiden wat de ecologische knelpunten zijn. We willen dat bij biologische waterbeoordeling ook een diagnose van het ecosysteem uitgevoerd wordt. Op basis van de hierin gesignaleerde knelpunten (relevante beïnvloedingen) kunnen effectieve maatregelen geformuleerd worden.

Overigens is aan de naam van de themagroep het versienummer 4.0 toegevoegd. We zien namelijk drie voorgaande versies van biologische waterbeoordeling:
  1. De eerste publicatie van de WEW (toen nog: Werkgroep Biologische Waterbeoordeling!): het handboek uit 1977.
  2. De EBEO-systemen (vanaf 1992).
  3. De maatlatten KRW (vanaf 2003).

Product

Het product is een handboek dat als WIKI op onze website wordt ontwikkeld en waaraan alle WEW-leden mogen meeschrijven.

 

Archief

Bijeenkomsten
  • 18 juli 2013. Klik hier voor het verslag.
  • 25 september 2013. Klik hier voor het verslag.
  • Volgende bijeenkomst: 19 november, 14:00, STOWA Amersfoort
koeien beoordelen de slootkwaliteitkoeien beoordelen de slootkwaliteit