Werkgroep Ecologisch Waterbeheer

Door de WEW themagroep Autoecologie wordt autoecologische informatie van macrofauna verzameld, toepasbaar geordend en beschikbaar gesteld.

Doelstelling

Het doel is om een 'basismatrix' te verkrijgen met daarin ecologische karakteristieken van de aquatische macrofauna. Het doel wat voor ogen staat is belangrijk bij het vullen van deze matrix. Twee doelen kunnen worden onderscheiden:
  • Evaluatie: pragmatische aanpak van het kunnen indelen van soorten
  • Voorspelling: theoretische aanpak van het begrijpen van voorkomen van soorten
Voor het eerste doel is het achterhalen van milieupreferenties (correlatieve verbanden, eventueel per watertype) voldoende om te komen tot een indeling van soorten, zodat daarmee meer informatie kan worden gehaald uit de vele meetgegevens. Voor het tweede doel is het noodzakelijk om soortkenmerken op een logische manier te groeperen in relatie tot een factor (causale verbanden). Deze laatste weg is een stuk lastiger en vandaar dat de nadruk voorlopig op het eerste doel ligt, hoewel ondertussen wordt nagedacht over de aanpak van het tweede doel. Vanuit de soortkenmerken kan namelijk beargumenteerd worden waardoor een soort wel of niet indicatief is. Door het maken van een wegingsfactor per soort biedt deze aanpak een waardevolle aanvulling.

Product

De werkzaamheden hebben in 2012 geleid tot publicatie WEW-23, waarna de themagroep is opgeheven.  
veenputveenput