Werkgroep Ecologisch Waterbeheer

De themagroep Actief Biologisch Beheer (ABB) is in het leven geroepen op de ALV in 2011 naar aanleiding van de ochtenddiscussie over dit onderwerp.

Doelstelling

De themagroep werkt aan het opstellen van standpunt over ABB. Dit standpunt moet state-of-the-art informatie bieden aan de WEW leden en ecologen helpen hun standpunt te nuanceren en verwoorden, gebaseerd op de meest recente (en dus af en toe geupdate) kennis. Daarnaast moet het helpen bij het maken van een besluit over hoe ABB toe te passen.

Product

Het werk is niet van de grond gekomen, er is geen product.

Archief

Zie Nieuwsbrief 46