Werkgroep Ecologisch Waterbeheer

Ter gelegenheid van het 40 jarig jubileum van de Werkgroep Ecologisch Waterbeheer heeft een aantal leden van de WEW een rijk geïllustreerd boek geproduceerd. WAT ER IS, als er WATER IS neemt de lezer mee op een spannende ontdekkingstocht langs een aantal typisch Nederlandse wateren: rivieren en beken, meren en vennen, sloten en kanalen, maar ook stedelijke wateren. Een twintigtal ecologen vertelt gepassioneerd over het ontstaan en het ecologisch functioneren van deze wateren. Over de schoonheid die ze bezitten; maar ook over de zorgwekkende toestand waarin ze zich soms (nog) bevinden. Wat maakt ze zo bijzonder, welk gevaar hebben ze te duchten en hoe kunnen we werken aan het herstel? Het zijn interessante vragen, zeker met het oog op de Europese Kaderrichtlijn Water waarin de ecologie bepalend is bij het vaststellen van waterdoelen.

Op de feestelijke viering van het 40 jarig jubileum is het boek gepresenteerd. Op de foto ziet U de voorzitter van de WEW met het boek. Direct valt op dat het geen klein boekje is, het meet 32*32 cm en het weegt 1690 gram. Niet eenvoudig om het allemaal in te pakken en te versturen, dat doen we dus ook niet.

Distributie
Het eerste jaar na de presentatie waren er vier distributiepunten afgesproken zijn waar WEW leden en auteurs hun exemplaren konden ophalen. Daarna zijn alle resterende exemplaren opgeslagen bij Stowa, nieuwe leden kunnen hun exemplaar daar (laten) ophalen.

Bas van der Wal, STOWA
Stationsplein 89, vierde etage, 3818 LE Amersfoort

Enige aantekeningen:
  • Het boek is alleen voor WEW leden en auteurs, en enkelen, die van buiten de WEW aan het boek hebben meegewerkt. Het is dus niet te koop voor niet-leden.
  • Ieder lid heeft recht op 1 boek
  • Auteurs en lid van de WEW krijgen er 5, andere auteurs krijgen er 4.
  • Redactieleden krijgen er 7, en die zijn allemaal lid van de WEW.
  • Denk aan het gewicht en het past niet in een standaardtas.
  • Er zitten plaatjes in de verpakking, die er uit kunnen vallen. Let daar a.u.b. goed op.
  • Probeer zoveel als mogelijk boeken voor je collega's (WEW leden) mee te nemen

Errata
Ondanks een zeer zorgvuldige redaktie is er toch een fout geslopen in het boek.
  • Pagina /039, afbeelding 27, ondertiteling "Koekoeksbloem" moet zijn "Wilgenroosje".
Mocht iemand meer fouten vinden, dan graag even mailen naar e-mail: secretaris@wew.nu

Ontbrekende plaatjes
Enkele enthousiaste 'plakkers' merkten al op dat sommige plaatjes ontbreken, en dat er sommige plaatjes dubbel zijn. Gelukkig zijn het er, en zeker gezien het grote aantal plaatjes, maar weinig. Via de WEW site is een mogelijkheid geschapen om dubbele en ontbrekende plaatjes te ruilen. Dat gaat via de secretaris. Klik op onderstaande toets voor details:
 

Ook voor mensen die alleen maar plaatjes dubbel hebben!

Plaktips
Nog een advies van Bas: De plakstift is nl. tamelijk "droog". Dat is gedaan om het papier niet teveel te laten bollen. Oefen eerst op de kleine plaatjes. Leg de plaatjes op een stroeve ondergrond en smeer dan de lijm erop. Wat bij mij goed werkte was dat ik een stuk karton eerst licht voorbehandelde met de lijmstift (en liet opdrogen), waardoor deze licht ging plakken en erg stroef werd.