Werkgroep Ecologisch Waterbeheer

Themadag 6 november. Themadag De Droge Zomer van 2018.

Het jaar 2018 gaat de boeken is als extreem droog. Wat betekent dit voor de natuur en specifiek: voor aquatische natuurwaarden?

Inleiding en pitches:

 

Presentaties:

 

Aan het eind van de dag werden de stellingen opnieuw getoond en besproken hoe we hier verder mee moeten. Daaruit is een ad-hoc themagroepje voortgekomen dat de voorstellen uitwerkt waarbij alle leden per email worden betrokken.

Update 31 januari: De ad-hoc groep en het bestuur hebben een verklaring opgesteld, alle leden is gevraagd daarover te stemmen

Update 19 maart: De verklaring is door 57 leden ondertekend (plus 1 tegen en 2 geen mening). De verklaring is inmiddels toegestuurd aan de Beleidstafel Droogte. Dit is een adviesgroep die door de minister van Infrastructuur en Waterstaat is ingesteld om haar te adviseren over de Verdringingsreeks Droogtebestrijding. Deze Verdringingsreeks geeft de criteria op hoofdlijnen weer. Verdere uitwerking moet regionaal plaatsvinden. Daarom verzoeken wij onze leden die werkzaam zijn bij waterschappen de verklaring ook aan beleidsadviseurs binnen het waterschap en/of het bestuur van het waterschap toe te sturen.

De verklaring is hier te downloaden.