Ecologische Waterbeoordeling (BW4.0)

Nieuwe technieken

Naast de klassieke monitoring ontstaan er nieuwe technieken die voor bepaalde vraagstellingen betrouwbaarder of kosteneffectiever zijn, of een representatiever beeld op leveren over de ecologische toestand. Nieuwe technieken zijn bij gebruik vaak niet helemaal uitontwikkeld. Hierdoor kan het zijn dat de betrouwbaarheid van de resultaten niet groot genoeg is voor het doel of dat er bepaalde stoffen of organismen (nog) niet met de nieuwe techniek te meten zijn.

Bij het vrijgeven of bekendmaken van een nieuwe techniek wordt er vaak veel positieve ruchtbaarheid aan gegeven en ontstaat er een hype. Hierdoor worden de nadelen overschaduwd door de voordelen van de nieuwe techniek ('wat het allemaal wel kan'). Zaak is om nieuwe technieken te omarmen om zo de doorontwikkeling te faciliteren, maar ook om stil te staan bij de (on)mogelijkheden, bij de keuze voor een monitoringstechniek. Ook moet men zich afvragen of de nieuwe techniek de oude volledig moet kopiŽren wat betreft de verwerking van de informatie, of dat in samenhang een aangepaste toepassing ontwikkeld moet worden. Zoals een nieuw beoordelingssysteem.