Ecologische Waterbeoordeling (BW4.0)

Algen

Algen zijn lagere planten waarvan sommige met het blote oog te zien zijn, maar de meeste microscopisch klein zijn. Het flab in de sloot en het zeewier langs onze kust behoren tot de eerste categorie, het fytoplankton in het water en de groene aanslag op bomen tot de tweede. Voor algen wordt ook wel de naam wieren gebruikt.
Algen vormen geen taxonomisch begrensde groep. Zij omvatten bijna alle klassen van planten, behalve de zaadplanten en sporenplanten. Zelfs een deel van de bacteriŽn, de cyanobacteriŽn of blauwalgen, worden wel algen genoemd, maar zijn dit dus eigenlijk niet.
Algen zijn ťťncellig of vormen kolonies van enkele tot vele duizenden cellen. Deze kolonies kunnen draadvormig zijn of min of meer bolvormig, of kunnen, zoals bij zeewieren, ingewikkelder vormen aannemen waarin cellen met verschillende vorm en functies voorkomen.

In de biologische beoordeling onderscheiden we algen naar levenswijze of taxonomische groep.
Naar levenswijze onderscheiden we bijvoorbeeld fytoplankton. Dat bestaat uit algen die vrij in het water zweven. Daaronder kunnen ook algen zitten die beschikken over een eigen voortbewegingsmogelijkheid, maar daarmee kunnen ze niet opboksen tegen een beetje turbulentie of stroming. In het fytoplankton treffen we ook wel algen aan die een deel van hun leven op de bodem doorbrengen. Algen die als regel op een ondergrond leven noemen we perifytische algen. Dit kunnen epifytische algen zijn (levend op hogere planten), epipsammische (levend op zandkorrels), epipelische (levend op slib), epilithische (levend op steen), of epizoÔsche (levend op dieren). Veel soorten perifytische algen leven vastgehecht op hun ondergrond, andere kunnen vrij over de ondergrond bewegen. Bijvoorbeeld veel kiezelwieren, maar ook enkele cyanobacteriŽn.

Naar taxonomische groep onderscheiden wij in dit handboek sieralgen, kiezelwieren, cyanobacteriŽn (blauwalgen) en macro-algen. Dit onderscheid maken we om methodische reden (voor kiezelwieren en macro-algen zijn speciale bemonsterings- en analysetechnieken nodig), of in verband met de toepassing (sieralgen voor natuurwaarde-beoordeling, cyanobacteriŽn in het kader van de zwemwatercontrole). In de onderliggende pagina's wordt op deze algengroepen ingegaan.