Ecologische Waterbeoordeling (BW4.0)

Technisch deel

Het Technisch deel is de kern van dit online handboek. We gaan in op:
  • Masterfactoren, die aanleiding geven onderscheid te maken in verschillende:
  • Watertypen. Het ecologisch functioneren van elk watertype wordt beschreven, de kenmerkende soorten, de knelpunten en mogelijke maatregelen. Ook worden instrumenten genoemd die gebruikt kunnen worden bij de diagnose en beoordeling.
  • Biologische groepen. Van elke groep wordt aangegeven welke rol ze in het aquatisch ecosysteem hebben en hoe ze gebruikt kunnen worden bij de ecologische waterbeoordeling.
  • Instrumenten. Hier geven we een overzicht van de beschikbare instrumenten die gebruikt kunnen worden bij de beoordeling en diagnose van aquatische ecosystemen in Nederland.
  • Nieuwe technieken. Hierbij gaat het om nieuwe instrumenten die ingezet of ontwikkeld worden voor de monitoring, de diagnose en het beoordelen van aquatische ecosystemen.