Ecologische Waterbeoordeling (BW4.0)

Algemeen deel

In het Algemeen Deel behandelen we wat we met ecologische waterkwaliteitsbeoordeling bedoelen, geven we een overzicht van de geschiedenis en een doorkijk naar de toekomst van de ecologische waterkwaliteitsbeoordeling. Het Algemeen Deel begint met een algemene inleiding: de aanleiding om deze WIKI op te zetten, ons doel en de werkwijze.