Werkgroep Ecologisch Waterbeheer

Weer terug naar het beoordelen van processen?

Op 20 april 2017 vond deze themadag plaats, waarin tevens tijd ingeruimd was voor de algemene ledenvergadering.

De ecologische waterbeoordeling leunt sterk op de KRW. De KRW is een mooi systeem, maar niet perfect. Bijvoorbeeld als we niet goed weten waardoor een bepaalde EKR-score wordt veroorzaakt, of welke maatregelen nodig zijn voor een verhoging van de EKR. Naar welke andere zaken zoals externe factoren, ecosysteemprocessen, functionele eigenschappen etc. moeten we kijken om tot een beter begrip van onze wateren te komen? Biedt de methodiek van de ecologische sleutelfactoren voldoende inzicht, of hebben we meer nodig? Deze dag gingen we met elkaar hierover in discussie. Diverse sprekers met uiteenlopende achtergronden vertelden over hun onderzoek met betrekking tot ecosysteemprocessen.

 

Dit onderwerp was in de ledenpoll als favoriet uit de bus gekomen!