Werkgroep Ecologisch Waterbeheer

Themadag 15 april 2019. Van ruwe gegevens naar bruikbare en interpreteerbare informatie - data-analyse en ecologie

Op maandag 15 april organiseert de WEW een themadag over data-analyse en ecologie. Dit thema komt voort uit de behoefte meer gebruik te maken van de vele inventarisatiegegevens die o.a. bij de waterschappen verzameld worden. Vaak worden deze lijsten met soorten en hun abundantie alleen gebruikt voor het bepalen van een KRW-score terwijl de voorkomende soorten ook veel informatie geeft over de omstandigheden van het watersysteem. Het is echter een grote uitdaging om deze soortinformatie te vertalen naar bruikbare ecologische kennis. Hoe doe je dat? En kan dat ook als je geen expert bent op het gebied van een bepaalde soortgroep?

Op de themadag zullen in de ochtend presentaties worden gegeven over het gebruik van soortgegevens bij het typeren, beoordelen en vertalen van ecologische kenmerken en processen naar praktisch bruikbare informatie over het watersysteem. In de middag zijn er een aantal workshops om inzichtelijk te krijgen welke informatie er op dit moment beschikbaar is en hoe deze informatie gebruikt kan worden voor analysedoeleinden.

Doel van de dag is om deelnemers toe te rusten en te inspireren om een stap verder te komen met analyse van ecologische gegevens. En het inzichtelijk maken welke gegevens er op dit moment in databases beschikbaar zijn en welke handvatten bij analysemethoden en scripts om milieu- en habitatpreferenties of andere autoecologische gegevens te gebruiken zijn bij het interpreteren van data. Als praktisch resultaat willen we een netwerk en/of een platform realiseren waar we bestaande autoecologische kennis samenbrengen en elkaar helpen om deze kennis te benutten.

Programma:

9.30  Inloop
10.00  Inleiding door Johan van Tent
10.15 Gebruik van gegevens voor watersysteemanalyse: Martin Droog (Dactylis) en Sebastiaan Schep (Witteveen+Bos)
10.45 Minipitches van de workshops
11.00 Pauze
11.15 AqMaD: wat vertellen soorten ons over knelpunten voor ecologisch functioneren? Uitgewerkt aan de hand van een casestudie van WS Rivierenland: Gerben van Geest (Deltares) en Ronald Gylstra (WS Rivierenland)
11.45 Autoecologische informatie onder de loep genomen: Jasmijn Rost (RHDHV)
12.15 Lunchpauze: dit is in de ontvangstruimte en niet in de zaal (want die is in gebruik). Tijdens de pauze is er een marktopstelling met stands waar verschillende partijen, voorbeelden kunnen tonen op scherm, poster, etc.
13.15 De waarde van verwerking en rapportage van biologische gegevens, bij het begrijpen van het ecosysteem, en de meerwaarde die plankton hierbij kan hebben: Ernst de Bokx (Brachion-Idee)
13.45 1e Workshopronde (keuze uit 2 workshops)
  1. Hoe kunnen data centraal toegankelijk worden gemaakt? (Martin Droog)
  2. Wat is er aan beschikbare informatie? (Christa Groshart)
  3. Hoe pak je ecologische data-analyse aan? (Jasmijn Rost en Johan van Tent)
14.30 2e ronde
  1. Hoe kan een platform opgezet en georganiseerd worden? (Roelf Pot)
  2. Wat is er aan beschikbare informatie? (Christa Groshart)
  3. Wat verstaan we precies onder autecologische data en hoe willen we de tools en data gebruiken/inzetten? (Marc Weeber)
15.15 Samenvatting en terugkoppeling
15.30 Borrel

 

Locatie: Deltares in Delft, Boussinesqweg 1, 2629 HV Delft  

Nalezen van wat er gepresenteerd en gezegd is: