Werkgroep Ecologisch Waterbeheer

Themadag 20 juni. Citizen Science Waterkwaliteit en het Onderwijs.

Op de prachtige locatie Fort bij Asperen organiseerde de WEW een themadag over het onderwerp Citizen Science. Specifiek ging het over het betrekken van het onderwijs (scholieren) bij monitoring van de waterkwaliteit. Op de dag waren 35 personen aanwezig, zowel mensen die betrokken zijn bij het waterbeheer (voornamelijk WEW-leden) als personen die betrokken zijn bij het onderwijs.

Onder leiding van de dagvoorzitter, Antoinet van Helvoirt (bestuurslid waterschap Rijn en IJssel) waren er voordrachten van:

Enkele deelnemers hielden een pitch over hun Citizen Science initiatief met monitoring van waterkwaliteit.

In het middagprogramma werd een aantal cases besproken en de uitrol of verdere ontwikkeling uitgewerkt. Tijdens de plenaire terugkoppeling van de workshops vertelde Julian Starink over het voornemen van STOWA en Ministerie van I&W om een CoP Citizen Science op te richten.

We kijken terug op een inspirerende dag.
Op de dag is ook de jaarlijkse ALV van de WEW gehouden. De notulen van de ALV worden gepubliceerd in de eerstvolgende nieuwbrief.

Met dank aan de organisatoren, Anton Gerritsen (De Waterspin), Reina Kuiper (SME Advies), Reinder Torenbeek (WEW), Henk Hoogenboom (WEW), Joost van der Pol, (WS Aa en Maas) en Matthijs Begheyn (GLOBE Nederland).