Werkgroep Ecologisch Waterbeheer

Themadag 20 juni. Citizen Science Waterkwaliteit en het Onderwijs.

Burgers betrekken bij de monitoring van het natuur en milieu is momenteel hot. Zo ook voor waterkwaliteit en ecologie. Zeer binnenkort, In de Week van Ons Water, wordt er bijvoorbeeld een App gelanceerd waarmee scholieren en andere enthousiastelingen zelf waterbeestjes (macro-invertebraten) kunnen scoren. Via de App volgt een oordeel over de waterkwaliteit en worden de meetgegevens zichtbaar in een kaart op een publieke website. De meetinformatie is bovendien direct beschikbaar voor onderzoek! Onder de paraplu van de Delta-Aanpak Waterkwaliteit en Zoet Water is er ondertussen ook een Community of Practice over Participatieve Monitoring & Waterkwaliteit in oprichting. Het ministerie van I&W en STOWA zijn hierbij betrokken. Daarnaast wordt er ook nog gewerkt aan uitgebreide onderwijsmodule waterkwaliteit voor de bovenbouw van het voortgezet onderwijs (SOW, Scholieren Onderzoeken Waterkwaliteit).

Samen met de SOW initiatiefnemers heeft de WEW besloten om een themadag over het onderwerp Participatieve Monitoring van Waterkwaliteit in het Onderwijs te organiseren. Het doel van de themadag is om kansrijke toepassingen van Participatieve Monitoring uit te werken voor het basis- en voortgezet onderwijs. De kaders en randvoorwaarden vanuit het onderwijs zijn daarvoor het startpunt. Op de themadag willen we jullie waterkennis en ervaringen met scholieren en vrijwilligers inzetten om, samen met deskundigen vanuit het onderwijs, focus aan te brengen voor nieuwe en betekenisvolle samenwerking tussen waterprofessionals en het onderwijs.

De themadag vindt plaats op 20 juni 2018. Op deze dag zullen we ook de jaarlijkse ALV van de WEW houden.

Organiserende team: Anton Gerritsen (De Waterspin), Henk Hoogenboom (WEW), Joost van der Pol (Aa en Maas), Matthijs Begheyn (GLOBE Nederland), Reina Kuiper (SME Advies), Reinder Torenbeek (WEW).

Uitnodiging en programma: klik hier

Aanmelding: klik hier (uiterlijk 12 juni)