Werkgroep Ecologisch Waterbeheer

Themadag 6 november. Themadag De Droge Zomer van 2018.

Het jaar 2018 gaat de boeken is als extreem droog. Wat betekent dit voor de natuur en specifiek: voor aquatische natuurwaarden?
Deze themadag ging over fysiek gebrek aan water, wegvallen van stroming, verandering van waterkwaliteit, verzilting en biochemische processen bij het droogvallen van waterbodems. En over gevolgen van waterinlaat op aquatische ecosystemen: is het middel soms erger dan de kwaal?

Inleiding en pitches:

 

Presentaties:

 

Aan het eind van de dag werden de stellingen opnieuw getoond en besproken hoe we hier verder mee moeten. Daaruit is een ad-hoc themagroepje voortgekomen dat de voorstellen uitwerkt waarbij alle leden per email worden betrokken.

Met dank aan de organisatoren, Bert Hidding (HH Delfland), Jeroen Mandemakers (Witteveen+Bos), Reinder Torenbeek (WEW).