Werkgroep Ecologisch Waterbeheer

Themadag 15 april 2019. Van ruwe gegevens naar bruikbare en interpreteerbare informatie - data-analyse en ecologie

Op maandag 15 april organiseert de WEW een themadag over data-analyse en ecologie. Dit thema komt voort uit de behoefte meer gebruik te maken van de vele inventarisatiegegevens die o.a. bij de waterschappen verzameld worden. Vaak worden deze lijsten met soorten en hun abundantie alleen gebruikt voor het bepalen van een KRW-score terwijl de voorkomende soorten ook veel informatie geeft over de omstandigheden van het watersysteem. Het is echter een grote uitdaging om deze soortinformatie te vertalen naar bruikbare ecologische kennis. Hoe doe je dat? En kan dat ook als je geen expert bent op het gebied van een bepaalde soortgroep?

Op de themadag zullen in de ochtend presentaties worden gegeven over het gebruik van soortgegevens bij het typeren, beoordelen en vertalen van ecologische kenmerken en processen naar praktisch bruikbare informatie over het watersysteem. In de middag zijn er een aantal workshops om inzichtelijk te krijgen welke informatie er op dit moment beschikbaar is en hoe deze informatie gebruikt kan worden voor analysedoeleinden.

Doel van de dag is om deelnemers toe te rusten en te inspireren om een stap verder te komen met analyse van ecologische gegevens. En het inzichtelijk maken welke gegevens er op dit moment in databases beschikbaar zijn en welke handvatten bij analysemethoden en scripts om milieu- en habitatpreferenties of andere autoecologische gegevens te gebruiken zijn bij het interpreteren van data. Als praktisch resultaat willen we een netwerk en/of een platform realiseren waar we bestaande autoecologische kennis samenbrengen en elkaar helpen om deze kennis te benutten.

Programma:

9.30  Inloop
10.00  Inleiding door Johan van Tent
10.15 Gebruik van gegevens voor watersysteemanalyse door Martin Droog van Dactylus
10.45 Pauze
11.15 AqMaD: wat vertellen soorten ons over knelpunten voor ecologisch functioneren? Uitgewerkt aan de hand van een casestudie van WS Rivierenland Door Gerben van Geest van Deltares en Ronald Gylstra van WS Rivierenland
11.45 Autoecologische informatie onder de loep genomen Door Frank van Herpen van RHDHV
12.15 Nog in te vullen
12.45 Lunchpauze
13.45 1e Workshopronde (keuze uit 2 workshops)
  1. Hoe kunnen data centraal toegankelijk worden gemaakt?
  2. Wat is er aan beschikbare informatie?
14.30 2e ronde
  1. Hoe kan een platform opgezet en georganiseerd worden?
  2. Wat is er aan beschikbare informatie?
15.15 Samenvatting en terugkoppeling
15.30 Borrel

 

Locatie: Deltares in Delft, Boussinesqweg 1, 2629 HV Delft  

Aanmelding: klik hier (uiterlijk 10 april)