Werkgroep Ecologisch Waterbeheer

Themadag 6 november. Themadag De Droge Zomer van 2018.

Het jaar 2018 gaat de boeken is als extreem droog. Wat betekent dit voor de natuur en specifiek: voor aquatische natuurwaarden?

Inleiding en pitches:

 

Presentaties:

 

Aan het eind van de dag werden de stellingen opnieuw getoond en besproken hoe we hier verder mee moeten. Daaruit is een ad-hoc themagroepje voortgekomen dat de voorstellen uitwerkt waarbij alle leden per email worden betrokken.

Update 31 januari: De ad-hoc groep en het bestuur hebben een brief opgesteld, alle leden wordt gevraagd daarover te stemmen: klik hier voor meer


Themadag 20 juni. Citizen Science Waterkwaliteit en het Onderwijs.

Specifiek ging het op deze dag over het betrekken van het onderwijs (scholieren) bij monitoring van de waterkwaliteit.

 

Pitches:

 

Cases verdere ontwikkeling:


Weer terug naar het beoordelen van processen?

Op 20 april 2017 vond deze themadag plaats, waarin tevens tijd ingeruimd was voor de algemene ledenvergadering.


Themadag "Van de wal in de sloot en andersom"

Verbinding tussen water- en natuurbeheer

Op 26 mei 2016 vond in Schipborg deze themadag plaats, in combinatie met Algemene Ledervergadering.


Kennisdag Quaggamosselen en Algemene ledenvergadering (ALV)

Op 23 april 2015 vond in Lelystad een kennisdag over Quaggamosselen, georganiseerd in samenwerking met het Hoogheemraadschap van Rijnland en de STOWA plaats. Dit was tevens de Algemene Ledenvergadering van de WEW.