Werkgroep Ecologisch Waterbeheer

Laatste Nieuwbrief

Nieuwsbrief 51 is uit (2-4-2017, PDF-file, 1,9 Mbyte).

In deze nieuwsbrief onder andere de vergaderstukken voor de ALV op 20 april, en een In Memoriam voor Piet Schroevers.

Volgende Nieuwbrief

Nieuwsbrief 52 verschijnt waarschijnlijk in 2018.
Kopij die (ruim) eerder wordt aangeboden wordt alvast op deze pagina toegankelijk gemaakt.

Vorige nieuwsbrieven