Werkgroep Ecologisch Waterbeheer

Voor de financiering van haar activiteiten vraagt de WEW haar leden jaarlijks een beroep te doen op de vrijgevigheid van hun werkgever. Hiervoor stuurt zij haar leden een verzoek om een donatie en een factuur. Dankzij deze donaties is het lidmaatschap gratis en krijgen de leden alle WEW-publicaties, inclusief de Nieuwsbrief, kosteloos toegezonden.

Als tegenprestatie biedt de WEW haar donateurs de gelegenheid om op deze pagina een link naar haar internetsite te laten plaatsen. Aanmelden bij de webmaster of de secretaris.

Donateur

2014

  2015

  2016

  2017

AquaTerra KuiperBurger+
Aquon++++
AqWa - ecologisch advies++
Brachion-idee+++
Bureau Waardenburg+++
Cruydt-Hoeck+
Ecoquest+
Euglena+
Eurofins Omegam+
Grontmij Infrastructuur & Milieu+
HaskoningDHV+++
Herman van Dam Adviseur Water en Natuur++++
Het Waterlaboratorium NV++
Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden+
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier+
Hoogheemraadschap van Delfland+
Hoogheemraadschap van Rijnland++++
Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard+++
ISYTEC BV+
Koeman en Bijkerk BV+++
KWR Watercycle Research Institute++
Nelen en Schuurmans+
Onderzoekscentrum B-ware+
RAVON+
Rijkswaterstaat++++
Roelf Pot onderzoek- en adviesbureau+++
RPS Advies en Ingenieurs++
Sportvisserij Nederland+++
Stichting Wateropleidingen++
Stowa+++
Torenbeek consultant+++
Unie van Waterschappen+++
Wageningen Universiteit, aquatische ecologie+
Waternet+
Waterschap Aa en Maas++++
Waterschap Brabantse Delta++
Waterschap De Dommel+
Waterschap Drents Overijsselse Delta+
Waterschap Groot Salland+
Waterschap Hollandse Delta++++
Waterschap Hunze & Aa´s++++
Waterschap Limburg+
Waterschap Noorderzijlvest++
Waterschap Reest en Wieden++
Waterschap Rijn en IJssel++
Waterschap Rivierenland++
Waterschap Roer en Overmaas+++
Waterschap Scheldestromen+
Waterschap Vallei en Veluwe++++
Waterschap Vechtstromen+
Wetterskip Fryslân++++

Aantal

40

  27

  24

  19