Wiki Ecologische Waterbeoordeling WEW-lid? Log dan vooral in:
B. Technisch deel > 3. Biologische groepen > 2. Waterplanten   |   vorige  |  volgende 
  Geschiedenis
Lezen
Bewerken
Overleg

4. Kroosachtigen

In zoete stilstaande (of zeer licht stromende) voedselrijke wateren komen vaak kroos(-achtigen) (hierna ‘kroos’ genoemd) voor. Bij deze groep behoren de soorten uit de Kroosfamilie (Araceae (voorheen Lemnaceae)) en de kroosvarenfamilie (Azollaceae). Waar klein kroos (Lemna minor), bultkroos (Lemna gibba) en grote kroosvaren (Azolla filiculoides) zich meer in het ondiepe voedselrijke water bevinden, verschuift de soortensamenstelling richting veelwortelig kroos (Spirodela polyrhiza) en dwergkroos (Lemna minuta) als het water dieper (tot 1,5-2 meter) en meer basisch wordt.

Kroos is een vrij drijvende plant met enkel wortels in het water. Hierdoor is kroos sterk afhankelijk van de voedingsstoffen in de waterlaag en komt derhalve enkel voor in voedselrijke wateren.  Door het gebrek aan verankering met wortels en het (vaak) kleine formaat van de planten worden ze eenvoudig verplaatst door stroming, wind en/of golfslag. Puntkroos (Lemna trisulca) heeft een afwijkende groeivorm omdat deze kroossoort niet drijft, maar vrij in het water zweeft of losjes op de bodem ligt.

Kroos is in staat om in zeer korte tijd grote oppervlakken water te bedekken met een dikke plantenmat. Een drijvende plantenmat beperkt de uitwisseling van zuurstof met de lucht en de instraling van zonlicht (licht en warmte) voor de onderliggende waterlaag. Hierdoor vindt er onder water geen fotosynthese meer plaats en sterven de ondergedoken/submerse waterplanten af. Door de limitering van de fotosynthese neemt ook de zuurstofproductie af. Door het afsterven van de ondergedoken planten neemt echter de zuurstofconsumptie toe. Hierdoor wordt de zuurstofconcentratie in het water zeer laag (<5 mg/l) wat funest is voor de onderwaterfauna (macrofauna en vissen). Zuurstofloosheid kan daarnaast zorgen voor extra fosfaatnalevering vanuit sommige typen sediment en voor toxische concentraties ammonium/ammonia (NHx). Kroosmatten zijn daarom zeer ongewenst.

 

 


Bijgewerkt: 19 januari 2016   door: Boudewijn Beltman - versie 5
Grootste bijdrage door: Jordie Netten ( 86 % )
Tweede lezer: Roelf Pot
Openbaar: voor iedereen zichtbaar