Wiki Ecologische Waterbeoordeling WEW-lid? Log dan vooral in:
vorige  |  volgende 
  Geschiedenis
Lezen
Bewerken
Overleg

B. Technisch deel

Het Technisch deel is de kern van dit online handboek. We gaan in op:
  • Masterfactoren, die aanleiding geven onderscheid te maken in verschillende:
  • Watertypen. Het ecologisch functioneren van elk watertype wordt beschreven, de kenmerkende soorten, de knelpunten en mogelijke maatregelen. Ook worden instrumenten genoemd die gebruikt kunnen worden bij de diagnose en beoordeling.
  • Biologische groepen. Van elke groep wordt aangegeven welke rol ze in het aquatisch ecosysteem hebben en hoe ze gebruikt kunnen worden bij de ecologische waterbeoordeling.
  • Instrumenten. Hier geven we een overzicht van de beschikbare instrumenten die gebruikt kunnen worden bij de beoordeling en diagnose van aquatische ecosystemen in Nederland.
  • Nieuwe technieken. Hierbij gaat het om nieuwe instrumenten die ingezet of ontwikkeld worden voor de monitoring, de diagnose en het beoordelen van aquatische ecosystemen.

 

Onderliggende titels:

1. Masterfactoren
2. Watertypen
3. Biologische groepen
4. Instrumenten
5. Nieuwe technieken

 


Bijgewerkt: 2 februari 2016   door: Ronald Bijkerk - versie 3
Grootste bijdrage door: Reinder Torenbeek ( 94 % )
Tweede lezer: Ronald Bijkerk
Openbaar: voor iedereen zichtbaar