WEW home


          

Nieuw thema

23 sept:
Oproep om nieuw thema voor te stellen

ALV/Themadag

30 mei:
Presenties op de website

Nieuwsbrief

24 mei:
nieuwsbrief 50 is uit

ALV op 26 mei

18 april:
aanmelding geopend

ALV op 26 mei

1 maart:
klik hier voor uitnodiging

Mededelingen

21 december:
Nieuwe mededelingen

Boek Henk Hoogenboom

20 dec:
het grote boek in herdruk
 boek_henk (17K)

WIKI BW4.0

half september:
Handboek Ecologische Waterbeoordeling ontwikkelt zich snel

   

De WEW


De Werkgroep Ecologisch Waterbeheer (WEW) is opgericht in 1967 en heette tot 1991 de Werkgroep Biologische Waterbeoordeling (WBW). Het is een platform voor de uitwisseling van kennis over het ecologisch functioneren van watersystemen en de toepassing daarvan in het beheer van oppervlaktewater. De leden zijn werkzaam bij een van de Nederlandse waterschappen, Rijkswaterstaat, waterleidingbedrijven, andere overheden, onderwijsinstellingen, natuur- en milieuorganisaties en adviesbureaus. In WEW-verband opereren deze professionals echter onafhankelijk van hun werkgever. Het gezamenlijke doel is gezond water, waarin een grote variëteit aan planten en dieren leeft. Een watersysteem dat gezond is roept als vanzelfsprekend bij jong en oud interesse, verwondering en respect op voor water en natuur.

De WEW werkt aan haar doelstelling door kennis over de ecologie van de vele wateren in ons land breder te verspreiden, onder deskundigen, en onder bestuurders. De WEW organiseert al meer dan veertig jaar discussiebijeenkomsten en symposia. Daarnaast geeft zij in eigen beheer publicaties uit.

Themagroepen


Binnen de werkgroep is een aantal themagroepen (tot 2013 subgroepen genoemd) actief die ieder een thema binnen het waterbeheer behartigen. Meer informatie over de themagroepen vindt u hier.

Lidmaatschap


Het lidmaatschap van de WEW is gratis. Onze activiteiten financieren we uit donaties van waterbeheerders, onderzoeksinstituten en adviesbureaus. Daartoe verzoeken we onze leden jaarlijks om een beroep te doen op de vrijgevigheid van hun werkgever. Hiervoor stuurt de WEW jaarlijks een bedelbrief aan al haar leden. Help mee om zo te kunnen blijven functioneren.

Aanmelding nieuwe leden


Geïnteresseerden kunnen zich telefonisch of schriftelijk of via e-mail opgeven bij de secretaris. Ook wijzigingen van emailadressen van leden dienen hier doorgegeven te worden.

Communicatie


Mededelingen, attenderingen en aankondigingen van bijeenkomsten worden per email aan de leden verstuurd. Leden kunnen ook zelf mededelingen doen via deze website; via de secretaris.
De Werkgroep geeft tenminste eens per jaar een nieuwsbrief uit. Daarnaast kent de Werkgroep Ecologisch Waterbeheer een publicatiereeks van themanummers.
Enkele themanummers zijn vanaf deze site te downloaden.

Watermozaïek - instituuts- en themadagen


De Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (Stowa) organiseert in samenwerking met de Werkgroep Ecologisch Waterbeheer en het Nederlands Platform voor Waterschapsecologen een serie instituuts- en themadagen in het kader van het kennisproject Watermozaïek.
Uitnodigingen voor themadagen en instituutsdagen worden op de website van Stowa geplaatst, op de WEW site worden verwijzingen geplaatst en de leden worden daarop geattendeerd.



© Laatst bijgewerkt: 08 november 2013  webmaster